Wat vinden anderen van Selfcare?

Perspectief gaat met gamification en eHealth aan de slag

In april 2016 is Perspectief de samenwerking aangegaan met SelfCare. Voor Perspectief is tot dit traject besloten om als Arbodienst, naast de traditionele verzuimbegeleiding, vooral ook te kijken naar de nieuwe mogelijkheden rond preventie en eHealth. De pilot in het eigen bedrijf werd uitgevoerd om enerzijds eigen ervaringen op te doen waarbij de vitaliteit van medewerkers wordt gestimuleerd middels gamification en anderzijds om concepten te ontwikkelen die Perspectief haar klanten kan aanbieden waarbij meer (thuis-)technologie wordt ingezet. 

Binnen Perspectief zijn we inmiddels ruim een jaar onderweg, vertelt Wim Wijnholds directeur van Perspectief. Wij constateren een groter bewust zijn en meer community rond gezondheid en bewegen. Meer dan 60% van het bedrijf is aantoonbaar meer gaan bewegen. Ongeveer 30% van de medewerkers zetten >70.000 stappen per week. SelfCare Pro daagt medewerkers via challenges uit en is in die zin een katalysator geworden. Perspectief voert diverse pilots uit bij klanten, via de Gemeente en de Bedrijvenkring Harderwijk, en heeft een aantal pilots op stapel staan i.v.m. trajecten gericht op duurzame inzetbaarheid.
 
Perspectief onderzoekt de mogelijkheden om het patform van Selfcare te koppelen aan reeds ontwikkelde (expertise) programma’s om te komen tot een optimale propositie voor enerzijds de <100 klanten en anderzijds voor de 100+ klanten.

Wim Wijnholds, Directeur Perspectief


Medewerkers gaan nu zelf op pad!

Ik merk dat wij sinds het gebruik van SelfcarePro er veel meer bewustwording is rond het bewegen in het bedrijf. Het is een soort gezonde en leuke strijd geworden tussen de mannen en de vrouwen en er is een hoge motovatie bij heel veel collega’s gaan ontstaan om de 8.000 stappen per dag te halen. Er is meer bewustzijn over hoe weinig we eigenlijk bewegen wanneer we een ‘gewone’ kantoordag hebben.

Medewerkers gaan in hun pauze opeens wandelen en maken met elkaar afspraken om na werk een stuk te gaan lopen. Echt heel erg leuk om te zien dat zoiets kan leiden tot gemotiveerde medewerkers die met een gezonde spanning de strijd met elkaar aangaan op een sportieve manier.

Bernice Oudshoorn, HR Assistent 
De Leeuw Groep B.V.


Je eigen gezondheid organiseer je zelf

We worden allemaal geconfronteerd met nieuwe hypes rond gezondheid. Elk kwartaal is er wel iets nieuws te bedenken waarbij we verleid worden gezonder te leven: mindfulness, power seeds, personal trainers, desk bikes, etc. Altijd maar iets nieuws aslof we zelf niet meer in staat zijn onze gezondheid te regelen. Dit is nu wat Selfcare jou wil gunnen. Ontwikkel een eigen manier om je gezondheid op jouw manier te managen. Maak het niet te ingewikkeld maar hou wel vol. Leer je eigen lichaam kennen en kijk welke leefstijl het beste effect heeft op jouw gezondheid en het beste bij jou past. Laat je niet gek, maar juist slim maken samen met Selfcare.

De gewone man


Dit is de eenvoudigste maar puurste vorm van teambuilding.

“Dit is gezondheid, spel, sport, uitdaging, collega’s leren kennen, voor sommigen misschien grenzen verleggen. Dit is de eenvoudigste maar puurste vorm van teambuilding.”

Acerta (anonieme deelnemer)


Persoonlijke doelen halen

“Deze challenge heeft wat mij betreft absoluut bijgedragen aan een nóg gezondere levensstijl. Het maakt je op een speelse manier bewust van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid aan beweging en is op die manier een mooie spreekwoordelijke stok achter de deur om je persoonlijke doelen te behalen.”

Gemeente Rotterdam (anonieme deelnemer)